dijous, 29 de maig del 2008


SENSACIONS

Són moltes sensacions, no es poden resumir en un curt paràgraf.
Entre daltres podríem pensar que és un cant, un clam, un crit dels milers i milers d’exiliats, de desplaçats, de desarrelats per mor de la infinitat de guerres, terratrèmols, inundacions, especulacions, injustícies que els homes, les poblacions han hagut de patir, quasi sempre són els més pobres, els desprotegits, els més vulnerables; la humanitat, la societat és així, cruel, iniqua, inexplicable...