dijous, 17 d’abril del 2008


El carcam consistorial
Els components amb vot i veu de l’Ajuntament actual amb l’alcalde al davant, que així no van haver de pagar els guarniments de la recuperada església.
Camí de Sirga. Tercera part. Cendra de calendari

Carcam → Carca: Reaccionari. Persona d’idees retrógrades. Partidari d’institucions pretèrites. Que va contra el progrés. Dicc. De la Llengua Catalana-IEC.
Carca: Reccionari carlí. Dicc. Etimològic Complementari de la Llengua Catalana (Joan Coromines) Vegis també: Carcunda
Carca: Persona retrógrada. Dicc. de la Lengua Castellana (DIGEC)
Carcan (francès). Argolla pública on es posaven per vergonya, els delinqüents (Dicc. de la llengua Francesa)